Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym


Idź do treściWitamy na stronie Fundacji Pomocy Rodzinie
i Osobom Odrzuconym


Nasze cele:

 • Wsparcie edukacyjne i prawne rodzin o niskich dochodach, wielodzietnych, patologicznych.
 • Pomoc osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, w podeszłym wieku i zagrożonym alienacją społeczną.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 • Krzewienie kultury muzycznej,plastycznej, fizycznej i sportu wśród dzieci z rodzin ubogich, patologicznych oraz na rzecz domów dziecka.
 • Organizacja imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej oraz wystaw i koncertów
 • Profilaktyka i terapia alkoholizmu i innych uzależnień.
 • Pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 • Działalność uzależnień zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Udzielanie pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci trudnych.
 • Wsparcie psychologiczne dla rodzin.
 • Aktywizacja zawodowa młodych matek.O nas | Dla Darczyńców | Realizowane zadania | Szkolenia | Wolontariat | Kontakt | Sprawozdania | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego