Fundacja Pomocy Rodzinie i Osobom Odrzuconym


Idź do treści

Szkolenia

Składamy Państwu propozycję szkolenia pod nazwą:

"Rola ojca w rozwoju dziecka"
Szkolenie obejmuje:
1.Rodzina
Rodzina w ujęciu prawnym i psychologicznym
Rodzaje rodzin
Funkcje rodziny
2. Dawne i współczesne poglądy na rolę ojca w rodzinie
Klasyczne koncepcje
Współczesne poglądy psychoanalityczne
3.Rola ojca w rodzinie
Nieprawidłowości w pełnieniu roli ojca i ich wpływ na zaburzenia rozwoju dziecka
4.Dziecko w rodzinie
Rozwój dziecka - poszczególne etapy

"Kobieta zabójczyni"
Szkolenie obejmuje:
1. Zabójstwo w ujęciu prawnym i psychologicznym
Motywy zabójstwa
Aspekty definicyjne motywacji
Rodzaje motywów
Motywy a rodzaje zabójstw
2. Czynniki kryminologiczne związane z zabójstwem
Biologiczne uwarunkowania sprawczyń zabójstw
Nieprawidłowa socjalizacja i jej znaczenie w etiologii zabójstwa
Czynniki sytuacyjne jako tło motywacyjne zabójstwa
3. Teorie przestępczości kobiet
Teorie dotyczące przestępczości ogólnej i ich zastosowanie do wyjaśnienia przestępczości kobiecej.
Teorie kryminalistyczne odnoszące się bezpośrednio do przestępstw kobiet
4. Przemoc w rodzinie i jej związek z zabójstwem
Pojęcie przemocy w świetle prawa i literatury
Rodzaje przemocy rodzinnej i trudności w jej wykrywaniu
Strategie radzenia sobie z przemocą domową
5. Wiktymologiczna relacja sprawca - ofiara w przypadku zabójstw w rodzinie
Syndrom wyuczonej bezradności
Teoria przetrwania

Syndrom sztokholmski
6. Możliwości resocjalizacji


"Zbrodnia niedoskonała"
Szkolenie obejmuje:
1. Historia profilowania
2. Psychologiczny portret nieznanego sprawcy
- profil, nauka o profilowaniu, analiza akt, mapa śmierci, ofiara, sprawca, taktyka przesłuchania.
3. Profilowanie w Polsce
4. Zbrodnie i ich sprawcy


Szkolenie trwa 5h. Grupa max 15 osób.

O nas | Dla Darczyńców | Realizowane zadania | Szkolenia | Wolontariat | Kontakt | Sprawozdania | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego